สนใจหลักสูตร สอบถามได้
 
 
อาจาร์ภูวศิษฐ์    081 347 9399
 
ครูกีต้าร์   081 909 9320
 
E-mail : sunita_dance@hotmail.com
 
www.facebook.com/leelartdancesport