ทราย
นางสาวทรรศนีย์
  ผุดเผาะ
การศึกษา
       ใช้ความสามารถพิเศษด้านลีลาศในการสอบเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
       คณะศิลปกรรมศาสตร์   เอกศิลปกรรมศาสตร์ศึกษา สาขาศิลปะการแสดงศึกษา  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ     
เข้าสู่วงการลีลาศ
       ต้นปี พ.ศ. 2553   โดยเข้าเรียนกับครูกีตาร์
ผลงาน
       ผลงานแรก เข้าแข่งขันกีฬาลีลาศเชื่อมสัมพันธ์ ประจำปีการศึกษา 2552 วันที่ 21 สิงหาคม 2552 ที่ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
           ได้รับรางวัล ดังนี้
                     รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 5 ประเภท Latin American Class E (Cuban Rumba)
       ผลงานที่สอง เข้าแข่งขันงาน 2nd Populardance Championships 2011 วันที่ 9 เมษายน 2011 ที่Endorsed by TATD Caffiliated to wdc
           ได้รับรางวัล ดังนี้
                   1. รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 2 Beginner One Dance Quick Step
                   2. รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 3 Beginner One Dance Waltz
        ผลงานที่สาม เข้าแข่งขันงานกีฬาลีลาศเชื่อมสัมพันธ์ ประจำปีการศึกษา 2554 วันที่ 19 สิงหาคม 2554 ณ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
           ได้รับรางวัล ดังนี้
                   1. รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 1 Standard Class D
                   2. รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 2 Standard Class C
                       3. รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 3 Standard รุ่นบุคคลทั่วไป
        ผลงานล่าสุด เข้าแข่งขันชิงแชมป์เปี้ยนลีลาศ ภาคตะวันออก The Dance Art Ball 2013 ของชมรม เอส.เค ลีลาศ(ครั้งที่ 1)
วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2556 ณ หอประชุม สวนหลวงเฉลิมพระเกียรติ พระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ

           ได้รับรางวัล ดังนี้
                   1. รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 1 Basic Tango Standard
                   2. รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 3 Basic Walt Standard