พลอย
อัจฉรานันท์ ธนินท์ธนณัฐ

การศึกษา
      
 ปัจจุบันกำลังศึกษาอยู่ที่ วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวกรุงเทพ สาขา การโรงแรมและการท่องเที่ยวสองภาษา

เข้าสู่วงการลีลาศ

       เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม พ.ศ. 2553   โดยเข้าเรียนกับครูกีตาร์

ผลงาน

          ผลงานแรก เข้าแข่งขันในงาน  International Dance Championships 2011  วันที่ 28 มีนาคม 2554 ที่ Nong Nooch Garden & Resort
               ได้รับรางวัล ดังนี้
                    1. รางวัลที่ 1  Champion beginner ทั้ง 3 จังหวะ(Jive , Rumba และ Cha cha cha)
                    2. รางวัลที่ 3 Novice A
                    3. รางวัลที่ 4 Novice B

         ผลงานที่ 2 เข้าแข่งขันงาน 2nd Populardance Championships 2011 วันที่ 9 เมษายน 2011 ที่Endorsed by TATD Caffiliated to wdc
               ได้รับรางวัล ดังนี้
                   1. รางวัลที่ 1 Champion beginner ทั้ง 3 จังหวะ(Jive , Rumba และ Cha cha cha)
                   2. รางวัลที่ 3 Novice

         ผลงานที่  3 เข้าแข่งขันงาน 2nd  Surabaya International Dance Sport Championship 2011 June 18th 2011 at Indonesia
              ได้รับรางวัล ดังนี้
                   รางวัลที่ 1 Champion beginner ทั้ง 3 จังหวะ(Jive , Rumba และ Cha cha cha)

         ผลงานที่ 4 เข้าแข่งขันงาน  Hong Kong International Professional Dance Sports Council 10th President Cup Open To The World Dancesport Championship 23 October 2011
              ได้รับรางวัล ดังนี้
                    1. รางวัลที่ 1  Novice
                    2. รางวัลที่ 1  Under 16 ทั้ง 4 จังหวะ(Samba , Cha cha cha , Rumba และ Jive)
                    3. รางวัลที่ 4  Pre Amateur

          ผลงานที่ 5  เข้าแข่งขันการประกวดลีลาศ เยาวชน ผู้อาวุโส ผู้สูงอายุ ชิงถ้วยพระราชทาน 5 พระองค์ โดยเสด็จพระราชกุศล สมทบทุนมูลนิธิสายใจไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ ระหว่างวันที่ 11-12 กุมภาพันธ์ 2555 ณ ศาลาประชาคม องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น  ชิงรางวัลถ้วยพระราชทานของ  สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณ สยามมกุฎราชกุมาร 

               ได้รับรางวัล ดังนี้
                    1. รางวัลที่ 1    3   รางวัล
                    2. รางวัลที่ 2    2   รางวัล
                    3. รางวัลที่ 3    3   รางวัล
                    4. รางวัลรองชนะเลิศ 1 รางวัล

              ผลงานที่ 6   "บึงพระยานิทรรศ พัฒนาสู่สากล" ได้โชว์ในจังหวะ samba วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2555
              ผลงานที่ 7  Siam club International Dance 2012    28 April 2012
                ได้รับรางวัล ดังนี้
                      รางวัลที่5    รุ่น Novice Latin

              ผลงานที่ 8    Lombok International Dance Festivaj 2012    1 July 2012
                ได้รับรางวัล ดังนี้
                      รางวัลที่ 1   รุ่น Junior Under 16 Latin ,
รุ่น Novice Latin , รุ่น Pre Amateur 3 Dance Latin
              ผลงานที่ 9  SES AREA OFFICE 2 JOI HANDS IN PROCEEDING TO ASEAN AT FASHION LCELAND
สพม. 2 รวมใจก้าวไกลสู้อาเซียน
   3 September 2012
               ผลงานล่าสุด   งานแข่ง เอส.เค ลีลาศ ที่มหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าธนบุรี   23 June 2013
                 ได้รับรางวัล ดังนี้
                      รางวัลที่ 1   รุ่น Novice Latin , รุ่น Pre Amateur 2 Dance Latin